Diversehandlat by mrmanner

Mitt sommarprogram uppmanar till kollektiv kamp mot förtryck och exploatering, det vill säga att krossa de samhällsstrukturer som utsätter människor för våld. Det uppmanar också till att läsa poesi.

– Athena Farrokhzad